top of page
Gençliğin Yüzleri toplantısı. Yuvarlak planda sandalyelerde gençler otururken ortada, ayakta oturan birine bakıyorlar. Arkaplandaki whiteboarda bir kadın yazı yazıyor.

GENÇLİĞİN YÜZLERİ

Gençliğin Yüzleri, 18-30 yaş arasında farklı görüşlerden gençlerin oluşturduğu bir gençlik hareketidir. Bu hareket gençlerin ortak sorunlarını birlikte tartıştıkları ve önerdikleri çözümleri siyasetçilere taşıdıkları demokratik ve güvenli alanları mümkün kılar.

Gençliğin Yüzleri Arasında Ol!

Eğer sen de şehrinin sorunlarını tartışmak, politikaları hakkında söz söylemek istiyorsan formu doldur, gönüllü ol.

Bu programda neler var?

Yerel Yönetim ve Sivil Katılım Eğitimleri

Yerel yönetimlerin işleyişi ve sivil katılım mekanizmaları hakkında detaylı bilgi veriyoruz. Katılımcılar, yerel yönetimlerdeki karar alma süreçlerini, yerel yönetim birimlerinin organizasyon yapılarını ve yerel yönetimlerle nasıl etkileşimde bulunabileceklerini öğreniyor.

 

Belediye Stratejik Planlama Süreci Eğitimi

Belediyelerin stratejik planlama sürecini adım adım keşfediyoruz. Bu süreçte belediyelerin karar alma mekanizmalarını, kaynak kullanımını ve performans ölçümünü ele alıyoruz.

 

Açık Hava Konseptli Gençlik Toplantıları

Yerel düzeyde ürettiğimiz politika önerilerini detaylı olarak konuşuyoruz ve il bazlı gençlik sorunlarını daha fazla gençle görüşme fırsatı elde ediyoruz. Program illerinde yapılacak olan açık hava toplantılarına, daha önce temasa geçtiğimiz gençleri davet ediyoruz.

 

Belediye Uzmanları ile Toplantılar

Belediyelerin işleyişi, yerel politika süreçleri ve gençlerin belediyelere etkisi gibi konuları daha iyi anlamak için belediye uzmanlarıyla toplantılar düzenliyoruz.

 

Savunuculuk Becerileri Geliştirme Eğitimleri

Adana ve Mersin, İzmir ve Denizli, Ankara ve Eskişehir, Samsun ve İstanbul’da gençleri bir araya getirerek savunuculuk becerilerini ele alıyoruz. Politika değişikliği için strateji ve planlama, mesaj geliştirme ve iletişim konularında eğitim veriyoruz.

 

Niyet Mektuplarının İletilmesi ve Ziyaretler

Seçilmiş belediye başkanları, genç meclis üyeleri ve belediyelerin strateji ve gençlik müdürlerine niyet mektuplarını iletiyor ve ziyaretler düzenliyoruz. Bu sayede stratejik planlama sürecine gençlerin katılımını talep ediyoruz.

 

Stratejik Planlama Çalıştaylarına Katılım

Belediyelerin stratejik planlama çalıştaylarına ve komisyon toplantılarına katılarak gençlerin politika önerilerinin dikkate alınmasını sağlıyoruz. Ayrıca, belediyelerde stratejik planlama çalıştayları organize ediyoruz.

 

Akran Deneyim Paylaşım Grupları

Stratejik planlama sürecinde gençlerin fikir alışverişinde bulunarak birbirlerinden öğrenmelerini ve deneyimlerini paylaşmalarını sağlıyoruz. 

 

Yerel Sivil Toplum Kuruluşları ve Yerel Yönetimler ile Toplantılar

Bir günlük yüz yüze toplantılar düzenleyerek gençlik elçileri, yerel sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimleri bir araya getiriyoruz.

 

Mentorluk Programı

Stratejik planlama sürecini etkileme çabanızda sizi çevrimiçi olarak destekleyecek mentorlar belirliyoruz.

bottom of page