top of page

Dünyada NDI

Ulusal Demokratik Enstitüsü (National Democratic Institute-NDI) 1983’teki kuruluşundan itibaren, vatandaş katılımı, hükümette açıklık ve hesap verebilirlik yoluyla dünya çapında demokratik kurumları desteklemek ve güçlendirmek için çalışan kar amacı gütmeyen, tarafsız bir kuruluştur. NDI, vatandaşlar için yaşam kalitesini iyileştirerek demokratik hükümetlere yardımcı olur. NDI'nin ana odak noktası insanlardır - demokratik yönetişimin yanıt verebilirliğini ve etkinliğini güçlendirmek ve geliştirmek için fikirlerini, bilgilerini, deneyimlerini ve uzmanlıklarını paylaşmaları adına bireyleri ve grupları bir araya getirmektir. Dünya çapında bu doğrultuda çalışan 60’ı aşkın ülke ofisi bulunmaktadır.

Detaylı bilgi için https://www.ndi.org web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Türkiye'de NDI

NDI 1997'den beri Türkiye’deki demokratik süreçlerin güçlendirilmesini desteklemekte, karar alma süreçlerinde şeffaflık ilkesinin benimsenmesine ve sivil gruplar ve bireylerin bu süreçlere katılımı ve katkı sağlamasının teşvik edilmesine yardımcı olmaktadır. Bu kapsamda kuruluşundan bu yana NDI, Türkiye'de aşağıdaki konulara odaklanmıştır: 

  • Devletin şeffaflığı ve hesap verebilirliği 

  • Meclis-vatandaş katılımı 

  • Kadınların siyasete katılımı 

  • Özellikle kadınlar ve gençler arasında sivil katılım 

  • Meclis ve siyasi partiler aracılığıyla demokrasinin güçlendirilmesi

 

Odak Alanlarımız

Sivil Katılım

NDI Türkiye, toplumun hükümetin karar alma süreçlerine daha fazla katılımını desteklemektedir. Sivil katılımın amacı halkın endişelerini gidermek ve toplumun kalitesini yükseltmektir. Demokratik bir toplumun sağlığını artıran, sosyal ve politik hayata katılıma ilişkin geniş bir dizi uygulama ve tutumdur. Bireyler ve topluluklar anlamlı bir şekilde katılım gösterdiğinde birçok sorun, çekişmeli bir aşamaya ulaşmadan önce önlenebilir veya çözülebilir. Sivil katılım, topluluklar ve hükümet arasında güven oluşturabilir, daha az tepkiyle kararların daha fazla benimsenmesini sağlayabilir, daha iyi ve daha yaratıcı fikirler ve çözümler geliştirebilir ve fikirlerin, programların ve politikaların daha hızlı ve daha kolay uygulanmasını kolaylaştırabilir.

Gençlerin Siyasete Katılımı

NDI Türkiye gençlerin siyasi karar alma süreçlerine daha fazla dahil olmalarını desteklemektedir. Gençler seçmenlerin üçte birini temsil edecek. Seçmenlerin önemli bir kısmını oluşturmalarına rağmen genç seçmenler tarihsel olarak siyasi söyleme anlamlı katılımdan dışlanmışlardır. Genç seçmenlerin sıklıkla iş yaratma, eğitim ve öğretime destek, çevresel kaygılar, hayvan hakları ve kadına yönelik şiddetin ele alınması gibi kendi ilgi alanlarına özgü talepleri olmasına rağmen, gençlerin siyasi katılımı ve kararlar üzerindeki etkisi konusunda hem yerel hem de ulusal düzeyde büyük bir boşluk var.

Yönetim

NDI Türkiye, karar alma süreçlerine toplumun katılımını artırmak için yerel yönetimlerle işbirliği yapıyor ve toplulukların ihtiyaçlarına uygun hizmetleri iyileştirmeyi amaçlıyor. Güçlü, katılımcı devlet kurumları çok önemlidir. Hükümetler etkili bir şekilde çalıştığında vatandaşların günlük yaşamlarına doğrudan fayda sağlarlar. Ancak hükümetlerin bu talepleri yerine getirmede başarısız olması, halkın demokrasiye olan güvenini zedeleyebilir.

Kadınların Siyasete Katılımı

NDI Türkiye kadınların siyasete katılımını aktif olarak desteklemektedir. Kadınların siyasete aktif katılımı yalnızca kadınların toplumda ilerlemesini desteklemekle kalmaz, aynı zamanda ele alınan politika konularının ve önerilen çözümlerin kapsamını da etkiler. Kapsamlı araştırmalar, seçilmiş pozisyonlarda daha yüksek düzeyde kadın temsilinin, yaşam kalitesini artıran ve ailelerin, kadınların yanı sıra etnik ve ırksal azınlıkların kaygılarıyla da uyumlu politikalara daha fazla odaklanılmasının ilişkili olduğunu gösteriyor.

Siyasi Partiler

NDI Türkiye, kadınların partilerdeki seçilmiş pozisyonlara ve liderlik rollerine katılımını artırmak için siyasi partilerle işbirliği yapıyor. Demokratik sistemlerin önemli unsurları olan siyasi partiler, tarihsel olarak kadınların siyasi liderlik rollerini üstlenmeleri için hayati yollar olarak hizmet etmişlerdir. Kadınların katılımı yalnızca siyasi partilere doğrudan fayda sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda seçim performanslarını ve genel dayanıklılıklarını da artırıyor.

İlgili Programlar

İlgili Programlar

Değerlerimiz

Hesap Verebilirlik

Vatandaşlar, kurumsallaştırılmış kontrol ve denge mekanizmaları aracılığıyla liderlerini davranışlarından sorumlu tutabilmelidir. 

Eşitlik

Bütün insanlara eşit ve bulundukları koşullara göre adaletli davranılmalıdır.

Sivil Katılım

İnsanlar siyasi ve sivil hak ve sorumluluklarından özgürce ve aktif bir şekilde yararlanabilmelidir. 

Çoğulculuk

 Farklı görüş ve fikirlerin özgür, açık ve barışçıl rekabeti benimsenmelidir.

Şeffaflık

Siyasi faaliyet ve süreçler şeffaftır ve kamu denetimine tabiidir.

Kapsayıcılık

Farklı fikirler ve görüşler saygıyla karşılanmalı ve alınan kararlara dahil edilmelidir. 

Hukukun Üstünlüğü

Seçilmiş temsilciler tarafından çıkarılan yasalar, evrensel insan hakları ilkeleriyle uyumludur, bağımsız olarak karara bağlanır ve eşit olarak uygulanır.

Partnerlerimiz

ben seçerim logo
sosyal iklim logo
DAKTILO_LOGO
kizBasinaLogo
Icon-Medar-Big
Havle_Logo_SeffafAP
paydas_trkkb
IMG-9233
IHIST-LOGO-RGB (2)
TBB LOGO
bottom of page