top of page
Kitaplar yığınları

Medya & Yayınlar

NDI Türkiye paydaşları ile birlikte sivil katılım literatürüne katkı sunmak amacıyla yayın ve görsel materyaller üretmektedir.

Gençlerin politik tercihleri araştırması raporu kapak fotoğrafı

Gençlerin Politik Tercihleri Araştırması Raporu

Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) ve Ulusal Demokratik Enstitü (NDI) Türkiye ortaklığı ile yapılan Gençlerin Politik Tercihleri Araştırması yayınlandı!

2023 yılında gerçekleşecek genel seçimlerde 7 milyon genç ilk defa oy kullanacak. Bu durum siyasi partiler başta olmak üzere bir birçok kesimin gençlere odaklanmasını sağladı. Özellikle genç olmayan kişiler tarafından gençlerin tercihleri, düşünceleri, değerlendirme kıstasları hakkında çokça yorum yapılmaya da başlandı. Peki gençler gerçekte ne düşünüyor?

 

MetroPoll Araştırma Şirketi ile birlikte yaptığımız ve 27 bölgeden 1542 gencin katıldığı Gençlerin Politik Tercihleri Araştırması; Gençlerin oy vermeyle ilgili potansiyel davranışları, Gençlerin yerel yönetime katılım konusundaki tutum ve davranışları, Gençlerin yerel yönetim karar alma süreçlerine katılım konusundaki tutum ve davranışları, Genç kadınların yerelde karar alma süreçlerine katılım değerlendirmesi üzerine yoğunlaşarak bu alanda çalışmalar yapmak isteyen sivil toplum, kamu, akademi ve siyasi partiler için veri odaklı bir temel oluşturmayı hedef almakta.

Kadınların Seçimi
Proje Çıktıları

Kadınların Siyasi Katılımının Artırılması Raporu

Kadınların Siyasi Katılımının Artırılması Raporu

Kız Başına Platformu

Kadın Adaylar için Kampanya İçeriği ve Politika Notu

Kadın Adaylar için Kampanya İçeriği ve Politika Notu

Sivil Katılım Destek Programı

Kadın Dayanışma Köprüsü İhtiyaç Analizi ve Politika Önerileri Raporu

Kadın Dayanışma Köprüsü İhtiyaç Analizi ve Politika Önerileri Raporu

Ben Seçerim Derneği

Kadın Adaylar için Kampanya İçeriği ve Söylem Seti

Kadın Adaylar için Kampanya İçeriği ve Söylem Seti

Sivil Katılım Destek Programı

Kadınların Masası Etkinlik Raporu

Kadınların Masası Etkinlik Raporu

Havle Kadın Derneği

Kadınların Seçimi Politika Önerileri

Kadınların Seçimi Politika Önerileri

Sosyal İklim Derneği

Gençliği Yüzleri
Program Çıktıları

Eskişehir Politika Önerileri: Gençlerin İstihdam ile İlgili Yaşadığı Sorunlar - 2023/2024

Eskişehir Politika Önerileri: Gençlerin İstihdam ile İlgili Yaşadığı Sorunlar - 2023/2024

Gençliği Yüzleri Program Katılımcıları

Eskişehir Politika Önerileri: Yerelde İklim ve Çevre Konusunda Gençler için Çalışmalar - 2023/2024

Eskişehir Politika Önerileri: Yerelde İklim ve Çevre Konusunda Gençler için Çalışmalar - 2023/2024

Gençliği Yüzleri Program Katılımcıları

İstanbul Politika Önerileri: Konut Sorunları ve Gençlerin Barınma Zorlukları - 2023/2024

İstanbul Politika Önerileri: Konut Sorunları ve Gençlerin Barınma Zorlukları - 2023/2024

Gençliği Yüzleri Program Katılımcıları

İzmir Politika Önerileri: Gençlerin Siyasete Katılımının Önündeki Engeller - 2023/2024

İzmir Politika Önerileri: Gençlerin Siyasete Katılımının Önündeki Engeller - 2023/2024

Gençliği Yüzleri Program Katılımcıları

Eskişehir Politika Önerileri: Kültür Sanat Faaliyetlerine Erişimde Gençlerin Karşılaştığı Engeller - 2023/2024

Eskişehir Politika Önerileri: Kültür Sanat Faaliyetlerine Erişimde Gençlerin Karşılaştığı Engeller - 2023/2024

Gençliği Yüzleri Program Katılımcıları

İstanbul Politika Önerileri: Belediyelerin Gençlerin Barındığı Alanlara Yönelik Deprem Politikalarının Eksikliği - 2023/2024

İstanbul Politika Önerileri: Belediyelerin Gençlerin Barındığı Alanlara Yönelik Deprem Politikalarının Eksikliği - 2023/2024

Gençliği Yüzleri Program Katılımcıları

İstanbul Politika Önerileri: LGBTIQA+ Bireylerin Kamusal Alanda Temsil ve Katılımı Önündeki Engeller - 2023/2024

İstanbul Politika Önerileri: LGBTIQA+ Bireylerin Kamusal Alanda Temsil ve Katılımı Önündeki Engeller - 2023/2024

Gençliği Yüzleri Program Katılımcıları

İzmir Politika Önerileri: İklim Kriziyle Mücadele ve Çevrenin Korunması - 2023/2024

İzmir Politika Önerileri: İklim Kriziyle Mücadele ve Çevrenin Korunması - 2023/2024

Gençliği Yüzleri Program Katılımcıları

Eskişehir Politika Önerileri: Toplu Taşıma Hizmetlerinin Yetersizliği - 2023/2024

Eskişehir Politika Önerileri: Toplu Taşıma Hizmetlerinin Yetersizliği - 2023/2024

Gençliği Yüzleri Program Katılımcıları

İstanbul Politika Önerileri: Gençlik Odağında Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele Politikalarının Eksikliği - 2023/2024

İstanbul Politika Önerileri: Gençlik Odağında Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele Politikalarının Eksikliği - 2023/2024

Gençliği Yüzleri Program Katılımcıları

İzmir Politika Önerileri: Gençlere Yönelik Sosyal Alan Eksikliği - 2023/2024

İzmir Politika Önerileri: Gençlere Yönelik Sosyal Alan Eksikliği - 2023/2024

Gençliği Yüzleri Program Katılımcıları

İzmir Politika Önerileri: Ulaşımda Toplu Taşıma Hizmetlerinin Yetersizliği - 2023/2024

İzmir Politika Önerileri: Ulaşımda Toplu Taşıma Hizmetlerinin Yetersizliği - 2023/2024

Gençliği Yüzleri Program Katılımcıları

Videolar

bottom of page