top of page
istanbul forum 1_edited.jpg

GENÇLİĞİN YÜZLERİ

Gençliğin Yüzleri, 18-30 yaş arasında farklı görüşlerden gençlerin oluşturduğu bir gençlik hareketidir. Bu hareket gençlerin ortak sorunlarını birlikte tartıştıkları ve önerdikleri çözümleri siyasetçilere taşıdıkları demokratik ve güvenli alanları mümkün kılar.

 

 

 

Gençlik Forumları

Programın yürütüldüğü her şehirde yaklaşık 100 genç bir araya gelerek kendi sorunlarını ve olası çözüm önerilerini demokratik ve barışçıl bir şekilde tartışıyor.

Politika Önerileri

Gençlik forumunda en çok tartışılan konular seçiliyor ve gençler sorunlarına önerdikleri çözümleri yazılı politika önerisi belgeleri haline getiriyor.

Siyasal Forumlar

Gençlik forumu yapılan şehirlerin her birinde siyasetçilere erişiliyor ve yine en az 100 gencin siyasetçilerle bir araya gelerek sorularını soruyor ve önerdikleri politikaları siyasetçilere anlatıyor.

 

Bu programda neler var?

bottom of page