top of page
PROGRAMLAR ÇAPA

PROGRAMLAR

NDI 1997'den beri Türkiye’deki demokratik süreçlerin güçlendirilmesini desteklemekte, karar alma süreçlerinde şeffaflık ilkesinin benimsenmesine ve sivil gruplar ve bireylerin bu süreçlere katılımı ve katkı sağlamasının teşvik edilmesine yardımcı olmaktadır. Bu kapsamda kuruluşundan bu yana NDI farklı tipte programlar geliştirmektedir.

Bir Atölyede Gençler

KATILIYORUZ

Katılıyoruz Programı, belediyelerin karar alma mekanizmalarına katılmak isteyen sivil aktörlerin (sivil toplum örgütleri, sosyal girişimler, platformlar, kooperatifler, aktivistler vb.) savunuculuk ve iletişim kapasitelerini geliştirmeyi ve ardından farklı paydaşlarla yürütecekleri çalışmalarla belediyelerin karar alma süreçlerine etki etmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

Başarılı İş İnsanı Portresi

BİZ DE VARIZ

Bu program yerel siyasete katılmak ve karar alma süreçlerinde söz sahibi olmak isteyen ancak nereden başlayacağını bilmeyen genç kadınlar için. Birçok genç kadınlar genç kadınların katılımı konusunda çalışmalar  yapmaya çalışıyor ancak seslerinin yeterince duyulmadığını düşünüyor. Biz de Varız, bu genç kadınların siyasi katılım becerilerini geliştirmeyi ve il/ilçe belediyelerinde hayatlarını etkileyen karar süreçlerine dahil olmaları için harekete geçmelerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Eller yukarı

BİRLİKTE VARIZ

En yaygın ve en temel insan hakları ihlali olan kadına yönelik şiddet, kadınların tam ekonomik, sosyal ve siyasi katılımının da önünde büyük engel olmaya devam etmektedir.  Bu program, kadına yönelik şiddete karşı yerelde belediyeleri ve sivil toplumu güçlendirmeyi hedefler.

bottom of page