top of page
Katılıyoruz program görsel. Masada iki kadın dizüstü bilgisayar ekranına odaklanmış durumda.

KATILIYORUZ

Katılıyoruz Programı, belediyeler ve sivil aktörler arasında yerel ihtiyaç, talep ve konularda katılımcı ve karşılıklı iletişime dayalı karar alma mekanizmalarının geliştirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Katılıyoruz Programı

Bir yandan belediyelerin karar alma süreçlerine katılmak isteyen sivil aktörlerin (sivil toplum kuruluşları, sosyal girişimler, platformlar, kooperatifler, aktivistler vb.) savunuculuk ve iletişim kapasitelerini geliştirmeyi, diğer yandan farklı paydaşlarla yaptıkları çalışmalarla belediyelerin karar alma mekanizmalarını etkilemelerini sağlamayı hedefliyoruz. Aynı zamanda belediyelerin sivil aktörlerle olan etkileşimlerini arttırıp geliştirmeleri ve sivil katılım süreçlerini kurumsallaştırmaları da amaçlanıyor.

Katılıyoruz programında çalışmalar sivil aktörlere ve yerel yönetimlere yönelik olmak üzere iki farklı bağlamda yürütülüyor:

Dekoratif görselde Sivil Alan Aktörleri yazıyor.
Mavi arkaplan üstüne yazılmış yerel yönetimler yazısı

Medyada Katılıyoruz

Çiğli Belediyesi “Katılıyoruz Programına” Dahil Oldu

Milliyet

Eskişehir'de Gönlüllüler 'Kapsayıcı Kent' Projesi için Buluştu

Anka Haber

Çiğli Belediyesi Katılımcı Demokrasi için Eyleme Geçti

Ege Olay

Çiğli Belediyesi “Katılıyoruz Programına” Dahil Oldu

Sektörel

Maltepe Belediyesi Toplumsal Eşitliğin Yaygınlaşması İçin Çalışıyor

İstanbul Times

bottom of page