top of page

KATILIYORUZ PROGRAMI

Katılıyoruz Programı, belediyeler ve sivil aktörler arasında yerel ihtiyaç, talep ve konularda katılımcı ve karşılıklı iletişime dayalı karar alma mekanizmalarının geliştirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu amaçla bir yandan belediyelerin karar alma süreçlerine katılmak isteyen sivil aktörlerin (sivil toplum kuruluşları, sosyal girişimler, platformlar, kooperatifler, aktivistler vb.) savunuculuk ve iletişim kapasitelerini geliştirmeyi, diğer yandan farklı paydaşlarla yaptıkları çalışmalarla belediyelerin karar alma mekanizmalarını etkilemelerini sağlamayı hedefliyoruz. Aynı zamanda belediyelerin sivil aktörlerle olan etkileşimlerini arttırıp geliştirmeleri ve sivil katılım süreçlerini kurumsallaştırmaları da amaçlanıyor.

Katılıyoruz programında çalışmalar sivil aktörlere ve yerel yönetimlere yönelik olmak üzere iki farklı bağlamda yürütülüyor:

Adsız_Resim 55.png
Adsız_Resim 56.png
bottom of page