top of page
iş görüşmesi

YEREL YÖNETİMLER İÇİN KATILIYORUZ

Belediyelerin sivil aktörlerle etkileşim süreçlerini kurumsallaştırarak yerelde  daha şeffaf ve kapsayıcı karar alma ve  iletişim  süreçleri geliştirmek, bu sayede hizmetlerin verimliliğini ve etkinliğini artırmak isteyen belediyeler için bütünsel bir öğrenme ve uygulama deneyimi olarak tasarlanan bir programdır. Detaylar için sayfanın devamına göz atabilirsiniz.

Yerel Yönetimler İçin Katılıyoruz Programı

Katılıyoruz Programı National Democratic Institute (NDI) tarafından, Türkiye Belediyeler Birliği ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği ortaklığında yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve sosyal girişimler arasındaki işbirliğini güçlendirerek yerel yönetimlerde şeffaf, kapsayıcı sivil katılım süreçleri için etkili mekanizmalar ve süreçler oluşturmak isteyen yerel yönetimleri ve sivil aktörleri desteklemek amacıyla oluşturulmuştur. 

Program, halka hayati hizmetlerin sunulması ve kapsayıcı yönetişime dayalı nitelikli karar alma açısından karar alma mekanizmalarına halkın katılımının önemini fark etmiş ve kamusal yaşamı şekillendirmek için çalışmak isteyen belediyelerin taleplerini karşılamayı amaçlamaktadır. Sivil aktörlerle birlikte, kapasite güçlendirme eğitimleri, deneyim paylaşım çalıştayları ve danışmanlık vb. aracılığıyla faaliyetlerle destekleyerek daha kapsayıcı ve katılımcı şehirlerin gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Bu Programda Neler Var?


Sivil katılım süreçlerini kurumsallaştırmaya istekli olan belediyeler; yerel sivil toplum kurumları, üniversite öğrenci kulüpleri ve sosyal girişimlerin de katkılarıyla Türkiye’de bir ilki hayata geçirerek kendi Sivil Katılım Güçlendirme Yol Haritalarını hazırlarlar. Bugüne kadar Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi, Sultanbeyli Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi kendi belediyeleri kapsamında bu çalışmalara dahil olmuştur.

bottom of page