top of page
Bir Atölyede Gençler

SİVİL AKTÖRLER İÇİN KATILIYORUZ

Sivil aktörlerin belediyelerle daha iyi ilişkiler kurmalarını ve belediye karar alma süreçlerini etkilemelerini sağlayacak faaliyetlere katıldığı bir programdır.

Sivil Aktörler için Katılıyoruz Programı

Katılıyoruz Programı, belediyelerin karar alma mekanizmalarına katılmak isteyen sivil aktörlerin (sivil toplum örgütleri, sosyal girişimler, platformlar, kooperatifler, aktivistler vb.) savunuculuk ve iletişim kapasitelerini geliştirmeyi ve ardından farklı paydaşlarla yürütecekleri çalışmalarla belediyelerin karar alma süreçlerine etki etmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

 

Amacımız, yerel ölçekteki konularla ilgili, belediyeler ile sivil aktörler arasında katılımcı ve karşılıklı iletişime dayalı karar alma süreçlerinin gelişmesini sağlamaktır.

Bu programda neler var?

Sivil toplum örgütü ve sosyal girişimlerin, yerel yönetim politika ve hizmetleri konusunda iletişim ve işbirliğini geliştirmek için  belediyelerle bir araya gelir. Program süresince, sivil toplum örgütleri ve sosyal girişimler savunuculuk ve iletişim kapasitelerini değerlendirirler; aynı zamanda eğitimlere, akranlar arası öğrenme buluşmalarına, çalıştaylara ve yerel yönetimlerle toplantılara katılılırlar. Böylece programın son aşamalarında belediyelerle işbirliği içerisinde çok sayıda sivil katılım çalışması hayata geçer.  

Bu Programda Sivil Aktörler İçin Neler Var?

Sivil Katılım Ağı Oluşturma

Deneyim ve ağ oluşturma buluşmalarında farklı dönemlerde  program katılımcısı olmuş sivil aktörler  bir araya gelir.

Savunuculuk ve İletişim Kapasite Geliştirme Çalışmaları

Sivil aktörler eğitimler, deneyim paylaşım buluşmaları ve atölyelere katılarak yerel yönetimlerle etkileşimlerini geliştirmek ve karar alma mekanizmalarına etki edebilmek için gerekli bilgi ve becerilerini artırır.

Kurumsal Savunuculuk ve İletişim Kapasite Değerlendirme

Sivil aktörler belediyelerin karar alma süreçlerine etki edebilmek için, kurumsal savunuculuk ve iletişim kapasite değerlendirme çalışmalarına katılırlar.

Bu çalışmaların sonucunda, savunuculuk ve iletişim alanında güçlü oldukları, gelişime açık oldukları ve önceliklendirdikleri alanları tespit ederler. 

Fikir maratonları ve belediyelerle birebir toplantılar

Farklı sivil aktörler ve Biz de Varız programının genç kadın temsilcileri ile fikir maratonlarına dahil olarak, yerel politikaları ve politika uygulama süreçlerini etkileyecek projeler ve/veya stratejiler geliştirirler.

 

Fikir maratonlarında geliştirilen fikirler belediye temsilcileri ile birebir görüşmelerde paylaşılır.

Sivil Katılım destek programı

Sivil Katılım Destek Programı çerçevesinde belediyelerle ve/veya farklı sivil aktörlerle ortaklaşa geliştirecekleri projeler için teknik ve ayni destek almak üzere başvurabilirler.

Networking Etkinlikleri

Sivil aktörler belediyelerin karar alma süreçlerine etki edebilmek için, kurumsal savunuculuk ve iletişim kapasite değerlendirme çalışmalarına katılırlar.

Bu çalışmaların sonucunda, savunuculuk ve iletişim alanında güçlü oldukları, gelişime açık oldukları ve önceliklendirdikleri alanları tespit ederler. 

Belediyelerle Çeyrek Dönem Toplantıları

Sivil aktörler belediyelerle 3 çeyrek dönemde olma üzere birebir toplantılara katılırlar ve son çeyrek dönem toplantısında her belediyenin oluşturacağı Sivil Katılım Yol Haritaları sunum toplantısına katılırlar.

bottom of page