top of page
Kadınların seçimi etkinliğinden fotoğraf. Öndeki masada üç kadın odaklanmış şekilde çalışıyor.

KADINLARIN SEÇİMİ

Kadınların Seçimi Programı, siyasi kurumların, aktörlerin ve süreçlerin daha kapsayıcı ve kadınların ihtiyaçlarına daha duyarlı hale getirilmesini amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, kadınların siyasette ilerlemek ve önceliklerini duyulur hale getirmek için ihtiyaç duydukları kurumsal desteğe, becerilere ve ağlara erişebilmelerini desteklemeyi amaçlar. 

Bu Programda Neler Var?

Genç kadınlar için

Sivil Katılım Destek Programı

Sivil Katılım Destek Programı, genç kadınların yerel seçimlere yönelik sorun odaklı siyasi öncelikleri konusunda harekete geçmelerini desteklemektedir. Genç kadınlar bir araya gelerek ve farklı kurumlarla ortaklıklar geliştirerek, değişim yaratmak istedikleri, genç kadınları etkileyen yerel sorunları politik tartışma gündemine taşıdılar ve karar vericileri etkileme güçlerini artırdılar.

Topluluk Forumları ve Siyasal Forumlar

Topluluk forumlarında, genç kadınlar bir araya gelerek yerel seçimler çerçevesinde önceliklendirdikleri genç kadın sorunlarını tespit etme ve bu sorunlara çözüm üretme şansı buldular. Burada tespit edilen sorunlar ve çözüm önerileri politika önerilerine dönüştürüldü.

Ardından düzenlenen siyasal forumlarda genç kadınlar farklı siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelme fırsatı buldu. Siyasal forumlar aracılığıyla, kendi gündemlerini siyasi parti temsilcilerine duyurma, politika önerilerinin konu başlıkları çerçevesinde onların vaatlerini dinleme ve sorularını iletme şansı buldular. 

Siyasi partiler için

Siyasi Parti Kadın Kolları için Destek Programı

Siyasi Parti Kadın Kolları için Destek Programı aracılığıyla farklı siyasi partilerin kadın kolları, kadın üyelere yönelik kurumsal desteğin artırılması ve kadın adayların desteklenmesi amacıyla belirli eylemler hayata geçirdi. Partilerinin kadın üyeleriyle bir araya gelerek kadınların parti içindeki ve karar alıcı pozisyonlarındaki etkinliğini artırmak için fikir geliştirdiler ve çözüm yolları aradılar.

Siyasi Partilerde Kadın Katılımı Araştırması

NDI Türkiye “Kadınların Seçimi” Programı kapsamında siyasi partilerdeki kadınların temsil ve etkinliklerini güçlendirmek amacıyla "Siyasi Partilerde Kadın Katılımı Araştırmasını" gerçekleştirmiştir. Araştırma, parti üyelerinin görüş ve deneyimlerini toplayarak, kadınların karşılaştığı belirli zorlukları tespit etmeyi ve bu eğilimi tersine çevirecek potansiyel çözümleri bulmayı amaçlamaktadır. Araştırmaya AK Parti, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin aktif üyeleri ve yöneticilerinden oluşan 1780 kişi katılmıştır. Siyasi parti üyelerinin kadınların siyasete katılımı konusundaki görüşleri anket, odak grup görüşmeleri, ve derinlemesine mülakatlar yoluyla ölçülmüştür.

Siyasi parti üyesiyseniz ve partinize özel sonuçları öğrenmek istiyorsanız infotr@ndi.org adresine mail atabilirsiniz.

bottom of page